Hiện tại có sự cố về phim nên mong các bạn thông cảm !!

Gia đình của Haru Sakura và con gái đang vui vẽ và hạnh phúc, một lần vui vẽ thì chồng dãn bạn là người châu phi đến chơi và ở lại.

GVG-707 Anh da đen may mắn