☆ Phim có thể load hơi chậm trên IOS. Xin quý đồng dâm thông cảm và hậu tạ :(

Rena Sakuragi trong một lần đi công tác công và anh chàng đồng nghiệp cùng đi tiếp khách, và rồi mọi thứ không như cô nghĩ. Cô đã say và anh chàng này bắt đầu gạ tình sau đó thì..

NGÀY CÁ THÁNG TƯ TỘI LỖI